-


شرکت سیم و کابل الوان زنجان
 
شرکت سیم و کابل الوان زنجان
 
   
شرکت سیم و کابل : نام
الوان زنجان : نام خانوادگی
021-33925894-95 : تلفن
alvanzanjan@yahoo.com : ايميل
: سایت اختصاصی
1389/08/29 : تاریخ ثبت آگهی
13351 : بازدید
- دفتر مرکزی – تهران – لاله زار جنوبی – پاساژ بهار – پلاک 15 : آدرس