- الکترونيک و اتوماسیون


       
 
عيب يابي و سرويس انواع اينورتر الكترو موتور برق ، تعمير سرو موتور
 
       
 
صنایع الکترونیک آترون
 
       
 
نانو الکتریک
 
       
 
الکترو آمون
 
       
 
نوران الکتریک
 
       
 
الکترو سازش
 
       
 
پارس کلید تابان
 
       
 
احیا سازان برق خراسان
 
       
 
نور جم
 
       
 
تجهیزات هوشمند ابراهیمی
 
       
 
 تراش و ذوب فلزات موسی
 
       
 
سیمسان الکتریک
 
       
 
شرکت صبا تصویر کیمیا
 
       
 
نورا الکتریک
 
       
 
شرکت پارس نیرو تابان
 
       
 
شرکت میکرو الکترونیک ایران
 
       
 
شرکت مهندسی مرو پیشرو
 
       
 
مهسنا الکتریک
 
       
 
گروه تولیدی ماهان الکتریک
 
       
 
کسب صنعت
 
       
 
برق وصنعت بهاران
 
       
 
فانوس سیستم
 
       
 
 الکترو کارن
 
       
 
 الکترو آگوت
 
       
 
ارم الکتریک سپاهان
 
       
 
کنترل فرآیند بیکران آموزش اتوماسیون صنعتی
 
       
 
کنترل  فرآیند  بیکران  طراحی سیستم  کنترل  وابزاردقیق
 
       
 
برنا الکترونیک
 
       
 
شرکت هواکش خزر
 
       
 
تکنوسان