لطفا با کلیک بر روی دکمه از سایت جدید صبح آگهی دیدن فرمایید


نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ، پزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی : نام نمایشگاه
: زمان
قزوین : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ، پزشکی ، داروئی و آزمایشگاهی
پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی : نام نمایشگاه
8-11 آذر : زمان
گیلان : محل برگزاری
بیشتر
پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 96 سیزدهمین دوره : نام نمایشگاه
11-14 مهر : زمان
شیراز : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 96 سیزدهمین دوره
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 96 سیزدهمین دوره : نام نمایشگاه
11-14 مهر : زمان
شیراز : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 96 سیزدهمین دوره
نمایشگاه صنایع غذایی و صنایع دارویی و آزمایشگاهی ( ایران هلث ) : نام نمایشگاه
5-9 شهریور : زمان
کرمانشاه : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه صنایع غذایی و صنایع دارویی و آزمایشگاهی ( ایران هلث )
سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، لوازم بیمارستانی و آزمایشگاهی ایران - اردبیل : نام نمایشگاه
26-30 تیر : زمان
اردبیل : محل برگزاری
بیشتر
سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، لوازم بیمارستانی و آزمایشگاهی ایران - اردبیل
نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران 96 دومین دوره : نام نمایشگاه
26-29 اردیبهشت : زمان
تهران : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران 96 دومین دوره
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، دارویی و آزمایشگاهی ( ایران هلث ) تهران بیستمین دوره : نام نمایشگاه
26-29 اردیبهشت : زمان
تهران : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، دارویی و آزمایشگاهی ( ایران هلث ) تهران بیستمین دوره
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران پنجمین دوره : نام نمایشگاه
5-8 اردیبهشت : زمان
تهران : محل برگزاری
بیشتر
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران پنجمین دوره
 
|  1