مسابقه


 
عملکرد شیرآلات WBC در کلاسهای مختلف به چه صورت می باشد؟
فشار بیشتر - حرارت کمتر
فشار کمتر - حرارت کمتر
فشار بیشتر - حرارت بیشتر
هیچکدام
 
     
   
*
: نام ونام خانوادگی
*
: تلفن
*
: موبایل
*
: ایمیل
*
: آدرس
: توضیحات
3818
   
: رمز بالا را وارد کنید